İkinci Sayı Makale Çağrısı

Tema: Hukuk

AÇIKLAMA

Değerli bilim insanı, Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, yeni sayısının temasını "Hukuk" olarak belirlemiştir. Söz konusu sayıda; Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Tarihi, Hukuk Politikası, Hukuk Antropolojisi, Adalet Psikolojisi ve hukukun diğer disiplinlerle (Kriminoloji, Edebiyat, Sinema, Mimarlık vb.) ilişkisinin tartışıldığı çalışmalar kabul edilecektir.

BİLİM KURULU

AKMAN, Şefik Taylan / Dr. Öğr. Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
BULUT, Nihat / Prof. Dr.
İstanbul Şehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
CANPOLAT, Can / Dr. Öğr. Üyesi
Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Hukuku Muhakemesi Anabilim Dalı
ERDOĞAN, Mustafa / Prof. Dr.
Anayasa Hukuku
GÜRLER, Sercan / Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
IŞIKTAÇ, Yasemin / Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
İŞSEVENLER, Osman Vahdet / Arş. Gör.
Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
METİN, Sevtap / Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ÖZCAN, Mehmet Tevfik / Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ŞAHİN CEYLAN, Şule / Dr. Öğr. Üyesi
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ŞİMŞEK, Galip Engin / Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
TEPE, İlker / Arş. Gör.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
TOPUZKANAMIŞ, Engin / Dr. Öğr. Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
TÜRKBAĞ, Ahmet Ulvi / Prof. Dr.
Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ÜYE, Saim / Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
YÜKSELBABA, Ülker / Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ZELYÜT, Solmaz / Prof. Dr.
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü

DAVETLİ YAZARLAR

AKAL, Cemal Bali
AKBAŞ, Kasım
AKI, Emine İrem
ERDOĞAN, Mustafa
MURATOĞLU, Cansu
TABUROĞLU, Özgür
TEPE, İlker
IŞIKTAÇ, Yasemin
UZUN, Ertuğrul

DETAYLAR

Makale Son Gönderim Tarihi
4 Kasım 2018 / 23:59
Makalenin Gönderileceği E-Posta Adresi
editor@epokhe.press
Her Türlü Soru İçin İrtibat
Talha Dereci
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
+90 [532] 491 64 27
"Hukuk" temalı ikinci sayının, matbu formatta basımı ve ülke genelinde dağıtımı yapılacaktır.