İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Talha Dereci

Danışma Kurulu

ADANIR; Oğuz / Prof. Dr.
BELGE; Murat / Prof. Dr.
BİLİCİ; Mücahit / Doç. Dr.
ÇELEBİ; Nilgün / Prof. Dr.
EMİROĞLU; Kudret
ERDOĞAN; Mustafa / Prof. Dr.
KAYA; Nevzat / Prof. Dr.
KENTEL; Ferhat / Prof. Dr.
GÜLER; İlhami / Prof. Dr.
ÖZGEN; Neşe / Prof. Dr.
SARIBAY; Ali Yaşar / Prof. Dr.
YARDIMCI; Sibel / Prof. Dr.
* Soyadına Göre Alfabetik Sıralı