Bilim kurulu her sayıda, dosya konusuna göre belirlenmektedir.

Sayı 2 (2018): Hukuk

AKMAN, Şefik Taylan / Dr. Öğr. Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
BULUT, Nihat / Prof. Dr.
İstanbul Şehir Üniversitesi
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
CANPOLAT, Can / Dr. Öğr. Üyesi
Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Hukuku Muhakemesi Anabilim Dalı
ERDOĞAN, Mustafa / Prof. Dr.
Anayasa Hukuku
GÜRLER, Sercan / Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
İŞSEVENLER, Osman Vahdet / Arş. Gör.
Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
IŞIKTAÇ, Yasemin / Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
METİN, Sevtap / Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ÖZCAN, Mehmet Tevfik / Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ŞAHİN CEYLAN, Şule / Dr. Öğr. Üyesi
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ŞİMŞEK, Galip Engin / Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
TEPE, İlker / Arş. Gör.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
TOPUZKANAMIŞ, Engin / Dr. Öğr. Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
TÜRKBAĞ, Ahmet Ulvi / Prof. Dr.
Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
YÜKSELBABA, Ülker / Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
ZELYÜT, Solmaz / Prof. Dr.
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü

Sayı 1 (2017): Zygmunt Bauman

Prof. Dr. Ali Ergur, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Andrzej Waśkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. Dr. Adrian Favell, Leeds University
Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil Aydın, University of North Carolina
Prof. Dr. Çağlar Keyder, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. David Lyon, Queen’s University
Prof. Dr. Ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. George Ritzer, University of Maryland
Prof. Dr. Howard Saul Becker, Emeritus
Prof. Dr. Jan Rath, University of Amsterdam
Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Regent’s University London
Prof. Dr. Małgorzata Bogunia-Borowska, Jagiellonian University
Prof. Dr. Ruzica Cacanoska, Ss. Cyril and Methodius University
Prof. Dr. Neşe Özgen, University of Macedonia
Prof. Dr. Nick Ellison, University of York
Prof. Dr. Nilgün Çelebi, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Peter Beilharz, La Trobe University
Prof. Dr. Ruzica Cacanoska, Ss. Cyril and Methodius University
Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Esgin, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Güncel Önkal, Maltepe Üniversitesi
Doç. Dr. Güney Çeğin, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya Yüksel, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Lille Üniversitesi
Doç. Dr. Mark Davis, Leeds University
Doç. Dr. Musa Yavuz Alptekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Müjdat Avcı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Peter Abrahamson, University of Copenhagen
Doç. Dr. Şerife Geniş, Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Yılmaz Yıldırım, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Zafer Durdu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Belma Tokuroğlu, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fırat Mollaer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozok, Maltepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Yücel, Galatasaray Üniversitesi,
Yrd. Doç. Dr. Hasan Aksakal, University of North Carolina
Yrd. Doç. Dr. Ümit Kurt, Harvard University
Dr. Mesut Hazır, Sosyolog