Yayın İlkeleri

Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi [Dergi] akademik, hakemli bir dergidir. ISSN: 2602-3709

Dergi’ye gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dahil edilmemiş ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.

Yazar, yazısında kullandığı görsel ve yazılı telif eserler için kaynak göstermelidir.

Dergi’de yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

Dergi’de yayımlanmış yazının tamamının tekrar başka mecralarda yayımlanması Dergi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün iznine bağlıdır.

Dergi’de yayımlanan yazılardan, kaynak belirtme koşuluyla alıntı yapılabilir.

Yazılar en fazla üç yazarlı olmalıdır.

Makale Yazım Kuralları

Sayfa Kenar Boşlukları; Üst: 3 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Alt: 4 cm ve Cilt Payı Soldan: 0,5 cm olmalı. Üst Bilgi ve Alt Bilgi bölümünde Üstten Üst Bilgi: 1,5 cm, Alttan Alt Bilgi: 2,5 cm olmalıdır.

Yazı, Cambria yazı tipinde, 12 punto ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Başlıklar 14 punto, başlık altında bulunan yazar ad ve soyadı 12 punto olmalıdır. Kaynak gösterme biçimi olarak APA formatı kullanılmalıdır. Mecbur kalınan durumlarda [metin içinde kullanılması hâlinde metnin akışını bozan fakat kullanılması elzem anekdotlar] dipnot kullanılabilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil minumum 4000 maksimum 10.000 kelime olmalıdır.

Yazıdaki tüm başlıkların yalnızca ilk harfleri büyük ve koyu (bold) olmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özetlerin bulunduğu giriş bölümündeki başlıklar ortaya yaslanmış ve bold olmalıdır. Bunun dışındaki tüm başlıklar sola dayalı ve bold olmalıdır.

Paragraf başlangıçlarında satır başı yapılmamalı ve paragraflar arasında bir satır boşluk (1 Enter) bırakılmalıdır.

Alıntılar, kısa ise metin içinde çift tırnakla; 40 kelime ve fazlası uzunluğundaysa blok halinde ve soldan 1 Tab içeride olmalıdır. Alıntılarda, ana metinde kullanılan yazı tipi ve satır aralığı geçerli olup 11 punto olmalıdır.

Tek haneli sayılar harfle, daha büyük sayılar ise rakamla belirtilmelidir.

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır.

Tarihler rakamla belirtilmelidir ve aldığı ekler için kesme işareti kullanılmalıdır. (Örn. 1950’ler, 2013’te)

Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo 1-Tablo 2, Şekil 1-Şekil 2, Fotoğraf 1-Fotoğraf 2 vb. biçimde sıralanmalıdır.

Makale Teslim Kuralları

Yazılar 200-250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında mutlaka 4-5 adet anahtar terim bulunmalıdır.

Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır. İngilizce başlık da eklenmelidir.

Yazılar, Microsoft Word veya Apple Inc. Pages programında .doc / .docx / .pages dosya uzantılı formatlarda yazılmalıdır.

Yazarlar ad ve soyadlarını başlığın altına eklemelidir. Başlık altına eklenen yazar ad(lar)ına dipnotla ünvan, (varsa) kurum bilgisi ve e-posta adres bilgisi yazılmalıdır. Kör hakem sürecinde bu bilgiler editörlerce çıkarılacaktır. Yazarlar metnin başka bir yerinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler —sayfa alt notları vb. yan metinler dahil.